• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm kiếm... Tiếng ViệtTiếng Việt EnglishEnglish

Faculty of Biology and Biotechnology- University of Science

Thông tin Bộ môn Sinh Lý Thực Vật

Email In PDF.
Chỉ mục bài viết
Thông tin Bộ môn Sinh Lý Thực Vật
Các phòng thí nghiệm và vườn thực nghiệm
Nhân sự
Hướng đào tạo
Phương tiện và kỹ thuật chính
Chương trình đào tạo chuyên ngành ở bậc đại học
Chương trình đào tạo cao học
Chương trình đào tạo Tiến sĩ
Các đề tài tốt nghiệp tiểu luận, luận văn và luận án
Đề tài nghiên cứu khoa học
Các công bố khoa học
Hợp tác trong và ngoài nước
Tất cả các trang
BỘ MÔN SINH LÝ THỰC VẬT
ĐT: (08) 38 397 643 - Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
__________________________________________________________
 
Bộ môn SLTV do GS.TS. Mai Trần Ngọc Tiếng thành lập tại Đại học Khoa học Sài Gòn năm 1963.

Các phòng thí nghiệm và vườn thực nghiệm
-   Một phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật
-   Hai phòng thí nghiệm nuôi cấy mô và tế bào thực vật với hai phòng tăng trưởng ở điều kiện nhiệt độ 22oC và 28oC
-   Hai vườn thực nghiệm (ở 2 cơ sở)

Nhân sự
1. TS. Trần Thanh Hương
2. PGS.TS. Bùi Trang Việt
3. PGS.TS. Nguyễn Du Sanh
4. ThS. Phan Ngô Hoang
5. TS. Đỗ Thường Kiệt
6. ThS. Trịnh Cẩm Tú
7. ThS. Trần Thị Thanh Hiền
8. CN. Huỳnh Thị Xuân Quỳnh
Trưởng Bộ môn
Giảng viên chính
Giảng viên chính
Trưởng Phòng Tổ chức hành chánh
Trưởng Phòng thí nghiệm, tư vấn học tập
Nghiên cứu sinh
Nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh
Kỹ thuật viên, học viên cao học
 
Slide1
 
Cán bộ thỉnh giảng
1. GS.TS. Nguyễn Ngọc Lâm
2. PGS.TS. Nguyễn Minh Châu
3. PGS.TS. Đoàn Như Hải
4. PGS.TS. Phạm Văn Dư
5. PGS.TS. Trương Thị Đẹp
6. PGS.TS. Bùi Văn Lệ
7. PGS.TS. Võ Thị Bạch Mai
8. PGS.TS.Dương Tấn Nhựt
9. PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh
10. PGS.TS. Lê Thị Thủy Tiên
11. TS. Trần Ngọc Đức
12. TS. Lê Như Hậu
13. TS. Nguyễn Hữu Hổ
14. TS. Bùi Thị Mỹ Hồng
15. TS. Hoàng Kim
16. TS. Lương Thị Mỹ Ngân
17. TS. Đoàn Thị Phương Thùy
18. TS. Bùi Minh Trí
19. TS. Lê Thị Trung
Viện Hải Dương Học Nha Trang
Viện Nghiên Cứu Cây Ăn Quả Miền Nam
Viện Hải Dương Học Nha Trang
Cục Trồng Trọt
Trường ĐH Y Dược TP.HCM
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
Viện Nghiên Cứu Khoa Học Tây Nguyên
Viện Sinh Học Nhiệt Đới
Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
Trường ĐH Quốc tế
Viện Hải Dương Học Nha Trang
Viện Sinh Học Nhiệt Đới
Trường ĐH Mở TP.HCM
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM
Trường ĐH Sư Phạm TP.HCM

Chuyên ngành Đào tạo
Chuyên ngành SLTV (Đại học, Cao học, Tiến sĩ)
Tổng số tiến sĩ đã đào tạo: 9
Tổng số thạc sĩ đã đào tạo: 110
Mục tiêu đào tạo
Giúp sinh viên nắm vững cơ bản và cập nhật hóa kiến thức về sinh lý thực vật, hoàn thiện các phương pháp nghiên cứu về dinh dưỡng và phát triển thực vật, các kỹ thuật nuôi cấy in vitro đặc biệt cho vi nhân giốngvàthu nhận các hợp chất thứ cấp,….
Hướng nghiên cứu chính
-   Dinh dưỡng thực vật: hấp thu và vận chuyển nước, dinh dưỡng khoáng và thủy canh, quang hợp, hô hấp, kiểm soát dự trữ lipid trong hột và củ…
-   Phát triển thực vật: chất điều hòa tăng trưởng thực vật,sự phát sinh hình tháivà nuôi cấy in vitro, phát triển hoa, trái và hột, tiềm sinh, lão suy, nảy mầm, kiểm soát cỏ dại…
-   Sinh lý tế bào thực vật: nuôi cấy mô và tế bào, tạo mô sẹo và dịch treo tế bào, sinh phôi thể hệ, quang hợp của lục lạp cô lập,…
-   Đối tượng nghiên cứu: cây lương thực, rau quả, cây công nghiệp, cây cảnh, dược liệu, cỏ dại…
Slide2

 

 

Slide3

 

Slide4

 

Slide5

 

Slide6

 

Slide7

 

Slide8

 

Slide9

 

Slide10

 

Slide11

 

Slide12


Phương tiện và kỹ thuật chính
-   Phân tích cấu trúc giải phẫu thực vật bằng máy cắt lát mỏng microtome
-   Đo sự trao đổi khí ở thực vật bằng điện cực oxygen
-   Ly trích, phân chia trên bản mỏng Silicagel và đo hoạt tính hormone tăng trưởng thực vật bằng sinh trắc nghiệm
-   Nuôi cấy in vitro
-   Nuôi cấy và dung hợp tế bào trần
-   Các phương tiện khác của ĐHQG, Khoa và Trường: điện di, RAPD, định lượng hormone, phân tích các các hợp chất thứ cấp, kính hiển vi điện tử,…

Chương trình đào tạo chuyên ngành ở bậc đại học
Học phần bắt buộc (4 tín chỉ thực hành)
1. Thực tập chuyên ngành Sinh lý thực vật
Tự chọn có định hướng (8tín chỉ lý thuyết)
1. Sự tăng trưởng ở thực vật cấp cao (3 TC)
2. Sự phát triển chồi và rễ(2 TC)
3. Sự phát triển hoa và trái (3 TC)
4. Những vấn đề Sinh lý thực vật mới công bố (2 TC)
Tự chọn tự do (12 tín chỉ lý thuyết, 2 tín chỉ thực hành)
1. Phát sinh hình thái thực vật (2 TC)
2. Thực tập chuyên đề phát sinh hình thái thực vật
in vitro(2 TC)
3. Sinh học phân tử và tế bào thực vật (2 TC)
4. Nuôi cấy mô và tế bào thực vật (2 TC)
5. Sự hóa củ (2 TC)
6. Thủy canh (2 TC)
7. Môn học có liên quan trong Khoa Sinh Học (2TC).
Tiểu luận (10 TC)
Sinh viên không làm tiểu luận được học thêm 10 tín chỉ (theo quy chế).

Chương trình đào tạo cao học
Yêu cầu chung: học viên tích lũy đủ 35 tín chỉ cơ sở và chuyên ngành, bao gồm 17 tín chỉ bắt buộc và 18 tín chỉ tự chọn. Luận văn tương đương 15 TC.
Các môn học chung
Triết học (4 TC)
Ngoại ngữ
Các môn cơ sở và chuyên ngành
Môn bắt buộc
1. Phương pháp nghiên cứu khoa học (2 TC)
2. Sinh học tế bào (3 TC) 
3. Sinh học phân tử eukaryote (3 TC) 
4. Biến dưỡng và điều hòa biến dưỡng carbohydrat ở thực vật (3 TC)
5. Phát sinh hình thái thực vật thực nghiệm (3 TC)
6. Những vấn đề sinh học thực vật mới công bố (3 TC)
Môn tự chọn
1. Thực tập chuyên ngành Sinh lý thực vật (3 TC)
2. Giai đoạn trưởng thành ở thực vật cấp cao (3 TC)
3. Ứng dụng chất điều hòa tăng trưởng thực vật (3 TC)
4. Thực vật dược (3 TC).
5. Kiểm soát sự biến dưỡng và phát triển ở thực vật (3 TC).
6. Giai đoạn lão suy ở thực vật cấp cao
7. Nuôi cấy tế bào thực vật cho vi nhân giống và sinh phôi thể hệ (3 TC).
8. Nuôi cấy tế bào thực vật để thu nhận hợp chất thứ cấp        (3 TC).
9. Sinh học phân tử thực vật và sự thu nhận cây chuyển gen   (3 TC)
10. Bệnh lý thực vật (3 TC)
11. Phương pháp thí nghiệm ngoài đồng (3 TC)
12. Sự sinh tổng hợp và biến dưỡng lipids ở thực vật
13. Môn học chuyên ngành thuộc các chuyên ngành khác của Khoa Sinh nếu các môn tự chọn kể trên không được mở     (3 TC)
Luận văn (15 TC)
Học viên có một bài báo khoa học thuộc nội dung đề tài sẽ được 0,5 điểm cho luận văn.

Chương trình đào tạo Tiến sĩ
Yêu cầu chung (theo quy chế 2011): NCS học 3 môn học, 2 chuyên đề tiến sĩ, thực hiện luận án, và công bố tối thiểu 2 bài báo khoa học thuộc đề tài nghiên cứu của luận án.
Chuyên đề tiến sĩ
Nghiên cứu sinh chọn 2 trong số các chuyên đề sau đây:
1. Sự hấp thu và vận chuyển nước
2. Sự dinh dưỡng khoáng
3. Quang hợp
4. Hô hấp thực vật
5. Tăng trưởng và cử động ở thực vật
6. Các chất điều hòa tăng trưởng thực vật
7. Phát triển hoa, trái và hột
8. Tiềm sinh và sự nẩy mầm của hột
9. Nuôi cấy tế bào và thu nhận cây chuyển gen
10. Cơ sở tế bào và phân tử của sự phát triển thực vật
11. Lão suy và rụng ở thực vật
12. Một chuyên đề khác theo đề nghị của CBHD.
Luận án

Khoá luận tốt nghiệp Đại học năm 2015
1.    Nguyễn Huỳnh Anh. Khảo sát ảnh hưởng của stress thẩm thấu trên sự quang hợp của cây Trinh Nữ Móc Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle. CBHD: TS. Đỗ Thường Kiệt.
2.    Nguyễn Thị Kim Anh. Tìm hiểu sự sinh phôi thể hệ từ cây Bạch hoa xà thiệt thảo (Hediotis diffusa Wild.). CB hướng dẫn: Ths. Phan Ngô Hoang.
3.    Phạm Thị Hồng Ánh. Ảnh hưởng của các chất điều hoà tăng trưởng thực vật lên sự phát triển chồi cây Hổ Trượng Căn (Polygonum cuspidatum). CBHD: Ths. Phan Ngô Hoang.
4.    Lê Trọng Nghĩa. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ muối) đến sinh trưởng của loài tảo hai roi Amphidinium operculatum Claparède & Lachmann (Dinophyceae) trong điều kiện phòng thí nghiệm. CBHD: PGS.TS. Đoàn Như Hải.
5.    Phạm Thị Kiều Diện. Khảo sát ảnh hưởng của BA, đường sucrose lên sự tăng trưởng củ hành tăm trong nuôi cấy in vitro. CBHD: PGS.TS. Nguyễn Du Sanh
6.    Nguyễn Tiến Anh Huy. Khảo sát khả năng kháng stress quang oxid hóa của cây cỏ Đậu (Arachis pintoi). CBHD: TS. Đỗ Thường Kiệt.
7.    Nguyễn Thanh Hương. Nghiên cứu trồng cây tía tô (Perilla frutenscens Britt) bằng phương pháp thuỷ canh không hồi lưu. CBHD: PGS.TS Võ Thị Bạch Mai
8.    Dương Cao Hữu Lễ. Nhân giống cây Hương thảo (Rosmarinus officinalis) bằng phương pháp nuôi trồng thuỷ canh. CBHD: PGS.TS Võ Thị Bạch Mai và Ths. Trịnh Cẩm Tú.
9.    Trần Minh Hồng Lĩnh. Khảo sát các  biến đổi hình thái trong sự phát triển hoa ở cây hoa hồng. CBHD: TS. Trần Thanh Hương và Ths. Trịnh Cẩm Tú.
10.Hồ Thị Kim Thơ. Nhân giống vô tính in vitro cây Mã đề Plantago major L. CBHD: PGS.TS Võ Thị Bạch Mai.
Luận văn cao học đã bảo vệ (2013 -2015)
1.    Trần Thái Ngân. Khảo sát một số điều kiện môi trường ảnh hưởng lên sự tăng trưởng của vi tảo biển Picochlorum sp. và sự tích lũy lipid tương ứng. CBHD:TS. Trần Ngọc Đức.
2.    Nguyễn Thị Thanh Trà. Sử dụng nước thải từ hồ nuôi cá lóc và nuôi tôm để nuôi tảo có khả năng tạo lipid. CBHD: PGS.TS. Phạm Thành Hổ và TS. Lương Thị Mỹ Ngân.
3.    Đinh Cát Điềm. Ảnh hưởng của ánh sáng đơn sắc từ đèn LED (Light emitting diode) đến quá trình phát sinh hình thái và khả năng tái sinh của một số giống lúa nuôi cấy in vitro. CBHD:TS. Bùi Minh Trí.
4.    Hồ Thị Mỹ Linh. Tìm hiểu sự phát sinh chồi in vitro ở cây Bún trái đỏ (Crataeva adansonii DC.). CBHD:PGS.TS. Bùi Trang Việt.
5.    Phạm Văn Giáo. Khảo sát sự nảy mầm in vitro của hạt lan hài (Paphiopedilum dianthum T.Tang & F.T.Wang). CBHD:PGS.TS. Bùi Trang Việt.
6.    Hồ Thị Minh Diệu. Sự tạo mô sẹo và dịch treo tế bào từ phôi hợp tử bắp (Zea mays L.). CBHD:PGS.TS. Bùi Trang Việt.
7.    Đoàn Thị Thùy Mỹ. Tìm hiểu sự nảy chồi của cây Gừng Gió (Zingiber zerumbet (L.) Roscoe ex Smith) trong nuôi cấy in vitro. CBHD: PGS.TS. Nguyễn Du Sanh
8.    Hồ Thanh Xuân. Khảo sát sự tạo chồi cây cóc đỏ (Lumnitzera littorea (Jack) Voigt) trong nuôi cấy in vitro. CBHD:PGS.TS. Nguyễn Du Sanh.
9.    Võ Đoàn Trúc. Tìm hiểu sự tạo chồi in vitro của lan giả hạc dendrobium anosmum var. Alba. CBHD:PGS.TS. Nguyễn Du Sanh.
10.Ngô Thị Ngọc Hương. Sự tăng trưởng của cây sâm Việt Nam (Panax vietnamensis Ha et. Grushv.) trong điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng in vitro. CBHD:PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.
11.Lê Trọng Lư. Khảo sát sự tăng trưởng và khả năng quang hợp của cây oải hương (Lavandula angustifolia (L.) Mill.) trong điều kiện nuôi cấy quang tự dưỡng. CBHD: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh.
12.Trần Hà Tường Vi. Ảnh hưởng của N, P, K, paclobutrazol, cytokinin và stress nước lên thời gian ra hoa của Dendrobium sonia. CBHD:PGS.TS. Nguyễn Du Sanh.
13.Đặng Huỳnh Quốc Hội. Nuôi cấy dịch treo tế bào cây Dầu mè (Jatropha curcas L.) cho mục đích phát sinh hình thái. CBHD:PGS.TS. Bùi Trang Việt.
14.Trương Văn Mỹ Thuận. Tìm hiểu ảnh huởng của acid α-naphthaleneacetic (NAA) và acid gibberellic (GA3) đến sự sinh trưởng và năng suất của cây Cà Tím Solanum melongena L. CBHD: PGS.TS. Võ Thị Bạch Mai.
15.Trần Nguyễn Hà Vy. Một số yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự phát triển của loài Rong Mơ Sargasum mcclurei từ giai đoạn hợp tử đến cây trồng. CBHD: TS. Lê Như Hậu.
Đề tài nghiên cứu sinh từ năm 2010
1.  Trần Thị Thanh Hiền. Tìm hiểu về quá trình tăng trưởng và tích lũy dầu ở củ cỏ Gấu Cyperusesculentus LCBHD: PGS. TS. Bùi Trang Việt và TS. Trần Minh Trí.
2.  Bùi Thị Lan Anh. Tạo phôi vô tính ở cây lan Hồ Điệp (Phalenopsis sp.). CBHD: PGS.TS. Dương Tấn Nhựt và PGS.TS. Võ Thị Bạch Mai.
3.  Nguyễn Thị Kim Búp. Tìm hiểu tăng trưởng và tích lũy dầu ở trái dừa Cocos nucifera L. CBHD: PGS.TS. Bùi Trang Việt.
4.  Võ Hồng Trung. Chọn lọc và nuôi cấy một số chủng tảo dọc bờ biển Việt Nam cho hàm lượng carotenonid cao.  CBHD: PGS.TS. Bùi Văn Lệ và TS. Trần Ngọc Đức.
5.  Nguyễn Thị Ngọc Hương. Nghiên cứu sự hình thành rễ bất định và sự tích lũy saponin trong rễ bất định của Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.Tsai et K.M.Feng). CBHD: PGS.TS. Trương Thị Đẹp và PGS.TS. Trần Hùng
6.  Nguyễn Trần Đông Phương. Tìm hiểu sự tăng trưởng và tích lũy lipid ở tảo Haematococcus pluvialis Flotow. CBHD: PGS.TS. Bùi Trang Việt và PGS.TS. Lê Huyền Ái Thúy.
7.  Lê Văn Út. Khảo sát sự tạo trái và hàm lượng Bromelin trong trái dứa Ananas comosus (L). Merr. CBHD: PGS.TS. Võ Thị Bạch Mai.
8.  Trịnh Cẩm Tú. Nghiên cứu sự tích lũy lipid trong quá trình tăng trưởng của vi tảo Nannochloropsis oculata (Droop) Hibberd. CBHD: PGS.TS. Bùi Trang Việt và TS. Trần Thanh Hương.

Đề tài nghiên cứu khoa học từ năm 2010
Đề tài trọng điểm cấp ĐHQG
1.  Nuôi cấy tế bào trần ở một số giống chuối (Musa spp.)  nhằm mục đích phục vụ công tác lai tạo giống. 2012-2014. Chủ nhiệm: TS. Trần Thanh Hương (đã nghiệm thu).
Đề tài cấp Bộ
1.Sự phát sinh phôi thể hệ ở chuối (Musa sp.). 2010-2011. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thanh Hương (đã nghiệm thu).
2.Tìm hiểu sự tăng trưởng và tích lũy lipid ở củ cỏ gấu (cyperus esculentus L.) trong điều kiện ngập nước và khô hạn. 2012-2013. Chủ nhiệm: ThS. Trần Thị Thanh Hiền (đã nghiệm thu).
Đề tài cấp trường
1.Tìm hiểu về sự quang hợp ở lục lạp cô lập của Mai dương (Mimosa pigra L.) nhằm kiểm soát loài cỏ dại này. 2009-2010. Chủ nhiệm: ThS. Đỗ Thường Kiệt (đã nghiệm thu).
2.Thiết kế và ứng dụng hệ thống đo quang hợp ở thực vật bằng điện cực oxygen. 2013-2014. TS. Đỗ Thường Kiệt (đã nghiệm thu).

Bài báo khoa học đã công bố trong năm học 2014 - 2015
1.    Huỳnh Thị Xuân Quỳnh, Trần Thị Tuyết Hồng, Trần Thị Ngọc Ánh, Trần Thanh Hương và Bùi Trang Việt, 2014. Sự tạo mô sẹo và dịch treo tế bào từ hoa đực non chuối Bom. Kỷ yếu hội nghị Sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1. Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp Việt Nam, 269-278
2.    Lê Anh Tuấn, Hoàng Thị Thu Thấm và Phan Ngô Hoang. Phát triển chồi cây lưỡi rắn (hedyotis corymbosa (l.) lam) trong điều kiện nuôi cấy in vitro". Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp.HCM
3.    Nguyễn Du Sanh và Vũ Thị Nhẫm, 2014. Ảnh hưởng của NAA và BA lên sự tạo chồi và rễ của loài hoa cẩm chướng lai (Dianthus 'Telstar Purple Picotee') trong ống nghiệm. Kỷ yếu hội nghị Sinh lý thực vật toàn quốc lần thứ 1. Nhà xuất bản Đại học Nông nghiệp Việt Nam, 304-313
4.    Nguyễn Kim Búp, Lê Thị Thủy Tiên, và Bùi trang Việt, 2015. Tăng trưởng trái và tích lũy lipid trong nội nhũ rắn ở cây dừa ta xanh Cocos nucifera. Tạp chíphát triển KHCN (Đã phản biện và nhận đăng năm, 2015).
5.    Nguyễn Trần Đông Phương, Lê Huyền Ái Thúy, và Bùi Trang Việt, 2015. Ảnh hưởng của chất điều hòa sinh trưởng thực vật lên sự sinh trưởng của vi tảo Haematococcus pluvialis. Tạp chí Công nghệ Sinh học (Đã phản biện và nhận đăng năm, 2015).
6.    Thanh Huong Tran, Thi Ngoc Anh Tran, Thi Tuyet Hong Tran and Trang Viet Bui. Role of plant growth regulators on shoot regeneration from banana cv. ‘Bom’ young male flower explants. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology
7.    Trần Hà Tường Vi và Nguyễn Du Sanh. Ảnh hưởng của N-P-K, cytokinin và stress nước lên thời gian ra hoa của Dendrobium Sonia. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia Tp.HCM.
8.    Tran T.H., Feng T.Y. and Bui T.V.Role of Auxin and Cytokinin on Somatic EmbryogenesisfromCell Suspension CultureofBananacultivar ‘Cau Man. Proceeding of The 29th International Horticultural Congress, Australia, 17-22 August 2014.
9.    Tran T.H., Feng T.Y. and Bui T.V. Role of plant growth regulators on shoot development of shoot apical meristems of banana genotypes. Proceeding of The 29th International Horticultural Congress. Australia 18-22 August, 2014.
10.Trần Thị Ngọc Lan, Nguyễn Hồng Hoàng, Nguyễn Du Sanh, Dương Tấn Nhựt, 2014. Nhân giống vô tính bốn giống địa lan có giá trị kinh tế cao. Tạp chí Khoa học và Phát triển, 12(7): 1125-1133
11.Trần Thị Thanh Hiền, Bùi Minh Trí và Bùi Trang Việt, 2015. Khảo sát sự tăng trưởng và tích lũy lipid ở củ Cỏ gấu Cyperus esculentus L. khi thay đổi hàm lượng nước trong đất, Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp, số 2 - 2015.
12.Trần Thị Tuyết Nhung, Phan Ngô Hoang và Nguyễn Du Sanh, 2014. Sự phát sinh phôi thể hệ từ mô sẹo lá cây Hoàn Ngọc (Pseuderanthenum palatiferum (Ness) Radlk). Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ, 17 (2): 100-107
13.Trịnh Cẩm Tú, Trần Thanh Hương và Bùi Trang Việt, 2014. Ảnh hưởng của sự thay đổi nồng độ muối lên sự tăng trưởng của vi tảo Nannochloropsis oculata trong điều kiện nuôi cấy in vitro. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2014, 12(7): 981-987

Hợp tác trong nước
Đại học Sư Phạm
Đại học Bách Khoa
Đại học Y Dược
Đại học Nông Lâm
Đại học Mở
Đại học Cần Thơ
Viện Sinh Học Nhiệt Đới (Tp. Hồ Chí Minh)
Viện Khoa Học Kỹ Thuật Nông Nghiệp Miền Nam
Viện Lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long
Viện Cây Ăn Quả Miền Nam
...
Học tập, hợp tác ở nước ngoài
ĐH Wisconsin – Madison (Mỹ)
ĐH Florida - Atlantic (Mỹ)
ĐH Paris XI (Pháp)
ĐH Maine (Pháp)
ĐH Chonbuk (Hàn Quốc)
ĐH Hokkaido (Nhật Bản)
CIRAD (Montpellier - Pháp)
Sinica Academia (Đài Loan)
 …
               
Thông tin cập nhật đến tháng 12-2015.
 
Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 11 Tháng 1 2016 10:59 )