• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Tìm kiếm... Tiếng ViệtTiếng Việt EnglishEnglish

Faculty of Biology and Biotechnology- University of Science

Hình Ảnh Hoạt Động
 

Khoa Sinh Học - ĐH Khoa Học Tự Nhiên

font

Năm 1976, Khoa Sinh học gồm 05 Tổ Bộ môn:Thực vật học, Động vật học, Thực vật thực nghiệm, Động vật thực nghiệm và Vi sinh học, được thành lập từ sự tổ chức lại các Ban Sinh lý, Ban Sinh hóa, Ban Động vật, Ban Thực vật và Ban Sinh môi của Trường Đại học Khoa học thuộc Viện Đại học Sài Gòn trước năm 1975.

Năm 1977, theo quyết định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, hợp nhất hai Trường Đại học Khoa học và Đại học Văn Khoa thành Trường Đại học Tổng Hợp TP.HCM. Đến năm 1996, theo quyết định số 1236/GDĐT của Bộ GD & ĐT ngày 30/3/1996, Trường Đại học Tổng Hợp TP.HCM một lần nữa, được tổ chức thành Trường Đại học Khoa học tự nhiên thuộc Đại học quốc gia TP.HCM và Khoa Sinh học ngày nay là một trong 7 Khoa của Trường. 

Đọc thêm...


Tin hoạt động

 

Thông Báo


Bộ môn - Đoàn thể


Xem Tiếp

Các Bộ Môn Trực Thuộc

di_truyen

Bộ môn Di Truyền

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Hồ Huỳnh Thùy Dương

sinhhoa

Bộ môn Sinh Hóa

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Ngô Đại Nghiệp

sinhlyhoc

Bộ môn Sinh Lý Học & CNSH Động Vật

Trưởng Bộ môn: GVC. ThS.  Phan Kim Ngọc

sinhlythucvat

Bộ môn Sinh Lý Thực Vật

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Bùi Trang Việt

sinhthai

Bộ môn Sinh Thái & Sinh Học Tiến Hóa

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Phi Ngà

vs-3

Bộ môn Vi Sinh

Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đức Hoàng 

biotech

Bộ môn CNSH Phân Tử & Môi Trường

Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Đặng Thị Phương Thảo

plantbiotech

Bộ môn CNSH Thực Vật & Chuyển Hóa Sinh Học

Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Bùi Văn Lệ